Vaughan new events

Tancred
Monday 21. January 2019
3S Artspace, Portsmouth
Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Llandudno) - ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Llandudno) - SAESNEG IAITH A LLENYDDIAETH SAESNEG
Thursday 28. March 2019
The Imperial Hotel, Llandudno
Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Llandudno) - GEOGRAPHY / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Llandudno) - DAEARYDDIAETH
Tuesday 26. March 2019
The Imperial Hotel, Llandudno
Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Llandudno) - WELSH LANGUAGE AND LITERATURE / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Llandudno) - CYMRAEG IAITH A LLENYDDIAETH GYMRAEG
Thursday 28. March 2019
The Imperial Hotel, Llandudno
Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Llandudno) - DRAMA / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Llandudno) - DRAMA
Tuesday 26. March 2019
The Imperial Hotel, Llandudno
Offering Hope, Tuesday evening.
Tuesday 22. January 2019
Vaughan House,
Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Llandudno) - SCIENCE / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Llandudno) - GWYDDONIAETH
Wednesday 27. March 2019
The Imperial Hotel, Llandudno
Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Llandudno) - PE / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Llandudno) - YC
Monday 25. March 2019
The Imperial Hotel, Llandudno
Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Llandudno) - COMPUTER SCIENCE / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Llandudno) - CYFRIFIADUREG
Wednesday 27. March 2019
The Imperial Hotel, Llandudno
Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Llandudno) - ART / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Llandudno) - CELF
Monday 25. March 2019
The Imperial Hotel, Llandudno
Dorks in Dungeons: Season 7 Episode 1
Friday 23. November 2018
3S Artspace, Portsmouth
Experimental Photography with Charles Gershom/Ffotograffiaeth arbrofol gyda Charles Gershom
Saturday 15. December 2018
Oriel Mostyn Gallery, Llandudno