18. January 2018 - 7:00 till 17:00
Share it on:

Hội thi Nghi thức Đội, chỉ huy Đội TX Từ Sơn năm học 2017-2018 | Hội Trường A thị xã Từ Sơn | Thursday, 18. January 2018

Hội thi Nghi thức Đội và chỉ huy Đội giỏi thị xã Từ Sơn năm học 2017 - 2018.
-Đơn vị TC: Hội đồng Đội - Phòng GD& ĐT thị xã
- Đơn vị tham gia: 12 đội khi khối xã, phường
-Nội dung thi:
1. Đối với Chỉ huy Đội:
- Kiến thức tổng quát: Hiểu về lịch sử truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và kiến thức xã hội.
- Phong cách Chỉ huy Đội: Thể hiện bản lĩnh, tác phong nhanh nhẹn, tính năng động sáng tạo, bản lĩnh, khả năng điều hành của người chỉ huy Đội.
2. Đối với tập thể Liên đội: Thực hành các nội dung:
- Nghi lễ Chào cờ.
- Các nội dung trong 7 yêu cầu đối với đội viên.
- Múa hát tập thể hoặc đồng diễn thể dục.