10. March 2018 - 9:00
Share it on:

初生嬰兒照顧訓練課程 | 香港紅十字會 - 急救與健康 | Saturday, 10. March 2018

為對初生嬰兒照顧有興趣之人士而設
以協助掌握在照顧初生嬰兒所需的健康護理知識、技巧及溝通能力

學員資格:
香港合資格居民

課程內容:
- 紅十字運動起源及紅十字會介紹
- 嬰兒的發展過程
- 為初生嬰兒沐浴、更換尿片技巧
- 手抱嬰兒的技巧
- 初生嬰兒的營養需要及餵哺嬰兒的技巧
- 衣物洗滌處理
- 初生嬰兒常見疾病及護理技巧
- 家居安全及急救知識
- 嬰兒免疫注射及相關知識
- 社區的嬰兒照顧資源及照顧者的需要

導師資格:
註冊護士/註冊助產士

課程評核:
學員可以選擇是否參加考試,
參加考試學員需符合出席率須達80%或以上
上課及考試遲到或早退多於15分鐘者當缺席論

評核:
考生需通過筆試及實習試

認可資格:
達到以上評核要求的學員,可獲發「香港紅十字會初生嬰兒照顧訓練課程(12小時)」證書
Comments
  • 好消息,#返學有野送: 成功報讀初生嬰兒照顧訓練課程之人士, 可以獲得以下禮物~~ - 思詩樂SUZURAN嬰兒專用抗菌清潔棉試用裝 - GOON嬰兒紙尿片試用裝 - 寶寶百味有機 BB 胚芽米 - 菲比Fitti 2 片試用裝 禮品將在第一堂上課時派發~ 課程資料及網上報名: https://goo.gl/EiByTQ #BB #有機食品 #尿片 #嬰兒專用 #嬰兒照顧 BabyBasic 寶寶百味 GOO.N HK 思詩樂Suzuran Fitti HK
  • o拿, 好多人問點報名....其賽大家click 我地event detail 什入面有寫, facebook event 都有條link, 你click 就會去到ga la... :) 真係唔想搵既, click下面呢條link 都得 https://goo.gl/F1Tg9z
  • 首班「初生嬰兒照顧訓練課程」經已額滿,各位準父母/新手父母,如有興趣可選報下班課程 (課程編號﹕ICP18001)。 上課日期﹕3月10日及3月17日 (星期六) 上課地點﹕西九龍訓練中心