15. October 2019 - 8:30 till 10:00
Share it on:

Ledarskapets dimensioner i det digitala kommunikationslandskapet | IHM Business School AB | Tuesday, 15. October 2019

Som chef och arbetsledare så har vi olika dimensioner i vårt ledarskap. Vi behöver dels använda vår förmåga att leda och styra ett företag eller en organisation samtidigt som vi behöver vara närvarande för våra team och våra medarbetare. Till det bör vi ha ett gott självledarskap och förstå oss själva bättre än någon annan. 
Nu när det digitala kommunikationslandskapet finns så ställer det nya krav på de olika dimensionerna av vårt ledarskap. Det är en revolution som vi är inne i, där digital marknadsföring får oss att synas överallt och där informationen ständigt bör vara tillgänglig. 
Välkommen till en dialog kring hur vi använder de olika ledarskapsdimensionerna på ett förnyat sätt, i den digitala revolutionen, så att vi skapar ett modernt och nutida ledarskap.
Som deltagare får ni även möjligheten till att boka en kostnadsfri 2-timmars worskhop för er och er ledningsgrupp.
Seminariet leds av Maria Westman, C by West och IHM Business Partner.
Vi bjuder på frukostfralla och kaffe.
Har du frågor? Kontakta sara.ronnqvist@ihm.se
Varmt välkommen!