06. January 2018 - 13:00
Share it on:

Człowiek żyje dotąd dopóki żyje pamięć o nim | Via Sport Diving Marina "Koparki" | Saturday, 06. January 2018

styczeń 2016 - śmiech, przyjaźń, bliskość, radość, woda, szczęście...
to były Jej ostatnie urodziny wśród nas. Chciała tak właśnie spędzać każde kolejne...
Dziś już nie ma Jej wśród nas, ale wybieramy się w Jej urodziny w to samo miejsce, bo pamiętamy... bo zawsze będziemy pamiętać.