24. May 2019 - 9:30 till 16:30
Share it on:

WISERD TCB: Delweddu data â Stata | WISERD TCB: Data visualization using Stata | Room 0.88, Glamorgan Building | Friday, 24. May 2019

WISERD TCB: Delweddu data â Stata
Dyddiad: Dydd Gwener 24 Mai 2019
 
Dr Martijn Hogerbrugge o Brifysgol Caerdydd fydd yn arwain y cwrs diwrnod hwn, ac yn cynnig trosolwg manwl o alluoedd Stata i blotio graffiau.
 
Gan bydd y gweithdy hwn yn dibynnu’n drwm ar ddefnyddio ffeiliau .do Stata, anogir y rhai nad ydynt wedi defnyddio Stata o’r blaen i fynd i’r gweithdy a gynhelir y diwrnod o’r blaen.
 
Caiff enghreifftiau o ddelweddu data ar gyfer amrywiaeth o strwythurau data eu dangos. Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu cynhyrchu graffiau defnyddiol, cadarn a chymhleth drwy ddefnyddio patrymau atgynhyrchadwy.
 
 Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y cwrs hwn, cysylltwch â Swyddog Digwyddiadau WISERD, Jane Graves
 ____________________________________________________________________________________
WISERD TCB: Data visualization using Stata
Date: Friday 24 May 2019
 
This one-day course is led by Dr Martijn Hogerbrugge , Cardiff University and will provide an in-depth overview of Stata's powerful graphing capabilities.
 
As this workshop will rely heavily on the use of Stata’s .do files, participants who have not used Stata before are encouraged to attend the workshop lectured the day before.
 
Data visualization examples will be demonstrated for a variety of data structures. By the end of this course, you will be able to produce informative, robust, and complex graphs using reproducible routines.
 
If you have any questions about this course, please contact WISERD Events Officer, Jane Graves