11. March 2018 - 10:00 till 17:00
ulica Szlak 65, 31-153 Kraków, Polska
Share it on:

Kurs Anatomia Sportowa - Sports Anatomy | Sunday, 11. March 2018

Anatomia Sportowa – Sports Anatomy

Podstawową wiedzą przed rozpoczęciem ćwiczeń fizycznych powinna być znajomość własnego ciała oraz struktur, które je budują. Aby efektywnie pracować nad swoim ciałem należy wiedzieć jakie mięśnie biorą udział podczas sesji treningowych oraz jak efektywnie sterować mięśniami za pomoc układu nerwowego. Szkolenie skierowanie do wszystkich osób ćwiczących oraz trenerów personalnych i instruktorów fitness.

Czas trwania 7 godzin.

Wysoka jakość szkoleń w atrakcyjnej cenie.
Kursanci otrzymują pełne drukowane materiały szkoleniowe oraz certyfikat w języku angielskim


11.03.2018 (niedziela)
Godz 10.00-17.00
ul. Szlak 65,
31-153 Kraków (Kraków-Śródmieście),
Sala konferencyjna na parterze


Kwota: 129 PLN

Zapisy:

Jeśli podoba Wam się ten event prosimy o udostępnienie go u siebie na tablicy :-)


Porgram szkolenia
1. Anatomia:
Podstawowe pojęcia nomenklatury anatomii.
Plan budowy ciała ludzkiego: biegunowość, symetria i asymetria, linie, osie, płaszczyzny, okolice ciała człowieka.

2. Kości (osteologia): właściwości kości, podział kości, rodzaje połączeń kości i chrząstek, stawy: podział, budowa, funkcje, elementy pomocnicze stawów ze szczególnym uwzględnieniem więzadeł.
Punkty kostne i ich znaczenie.
Okresy kostnienia szkieletu i znaczenie funkcjonalne.

3. Stawy (artrologia):

-podział połączeń stawowych
-stopnie swobody i łańcuch kinetyczny zamknięty i otwarty.
-zakresy ruchów w stawach człowieka.
4. Mięśnie (miologia) ogólna
-właściwości mięśni
-podział strukturalny i funkcjonalny
-budowa (ścięgno, brzusiec, powięź), czynności mięśni
-rodzaje mięśni szkieletowych
-podział topograficzny i funkcjonalny
-elementy pomocnicze mięśni.
-budowa i funkcje powięzi.

5. Miologia szczegółowa: Mięśnie topograficznie i funkcjonalnie.
-taśmy anatomiczne mięśniowo-powięziowe,
- podział czynnościowy mięśni,
- mięśnie toniczne i fazowe – specyfika ich pracy i treningu,
- zespół skrzyżowania górnego i dolnego,
- synchronizacja nerwowo-mięśniowa,
- koordynacja mięśni – wzorce ruchowe,
- urazy mięśni szkieletowych,
- źródła pozyskiwania energii przez mięśnie podczas wysiłku o różnej intensywności,
- ocena równowagi mięśniowej,
- rodzaje skurczów i pracy mięśni,
- podział czynnościowy mięśni,
- zespołowe działanie mięśni,
- mięśnie oddechowe i rodzaje sposobów oddychania.

6. Źródła pozyskiwania energii przez mięśnie
-podział na beztlenowe, tlenowe i mieszane.
-anatomia funkcjonalna z elementami Fizjologii i Biomechaniki podstawowych ćwiczeń, oraz kontuzje związane nimi.

7. Kręgosłup:
-kręgosłup jako całość: krzywizny kręgosłupa fizjologiczne i patologiczne,
-budowa odcinków kręgosłupa
- budowa kręgu i krążka międzykręgowego
-połączenia kręgosłupa
-budowa i funkcja obręczy kończyny górnej i dolnej oraz ich części wolnych.
-kontrola układu ruchu: budowa i funkcje układu nerwowego.
-związki układu ruchu z innymi układami i narządami: oddechowym, krążenia, krwionośnym, naczyniowym, pokarmowym, wewnątrzwydzielniczym, wydalniczym.

-anatomiczne uwarunkowania zdolności motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości i koordynacji.
-umiejscowienie poszczególnych struktur anatomicznych na własnym ciele.


Prowadzący:
Paweł Posłuszny - Doktor nauk o kulturze fizycznej, Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Adiunkt i wykładowca w Katedrze Biostruktury AWF Wrocław. Członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Współautor książki „Motoryczność Człowieka” Autor kilkudziesięciu artykułów do specjalistycznych czasopism medycznych i sportowych. Wykładowca na najbardziej odwiedzanej wystawie świata dotyczącej ciała człowieka (Body Worlds – real human body exhibition ). Zapalony biegacz i wieloletni mistrz w najważniejszych biegach w Polsce.

Promocję wydarzenia wspiera PartyMap - imprezy, koncerty, wydarzenia Survival Race Jaworowy Zdrój Bodymanager ProjektFit