20. October 2035 - 18:00 till 23:30
Share it on:

Återträff Maskin KTH | Saturday, 20. October 2035

För de som tycker att de passar in på rubriken. Tycker att det är viktigt att planera i förväg.