13. October 2018 - 17:00 till 19:30
Share it on:

Y Gwir i Gyd | The Full Story | National Museum Cardiff | Saturday, 13. October 2018


Y Gwir i Gyd
Gweithdy Llenyddiaeth / Adolygiad BAME Ieuenctid
Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd saif penddelw o'r Pennaeth Bokani yn dawel ar silff wydr. Yn ôl y label, roedd yn bennaeth pigmi o'r Congo arferai 'berfformio ar lwyfannau Llundain' yn Oes Fictoria.
Ond ai dyma'r gwir i gyd?
Galwch draw i'r Adolygiad BAME / Gweithdy Barddoniaeth, Llên a Llafar cyntaf yn yr Amgueddfa, fydd yn edrych ar hanes heb ei adrodd.
Yn dilyn y gweithdy bydd perfformiad cyhoeddus a newid yn y dehongliad o hanes y Pennaeth Bokani yn yr Amgueddfa.
Oedrannau: 15-25
______________________________________________
The Whole Story
Literature Workshop / Youth BAME Review
A portrait bust of Chief Bokani sits quietly in a glass shelf at Amgueddfa Caerdydd-National Museum Cardiff. The museum plaque describes him as a Congolese pigmy chief who ‘performed on the London stage’ in Victorian Britain.
But is this really the full story?
Join our first BAME Review | Literature, Poetry and Spoken Word Workshop to review untold history at the museum.
This workshop will be followed by a public performance and change how Chief Bokani’s story is told in the museum.
Ages: 15-25